หน้าแรก แบบบ้านสำเร็จรูป บริการจากเรา วิธีการสั่งซื้อแบบบ้าน ผลงาน กระดานถาม-ตอบ ติดต่อเรา

วิธีการสั่งซื้อแบบบ้านกับ Home2Build


เลือกแบบบ้านสำเร็จรูปที่ต้องการ แล้วติดต่อ Home2Build เพื่อสั่งซื้อ 
หรือ ติดต่อ Home2Build เพื่อออกแบบบ้านใหม่ 


วิธีการชำระเงินและการรับแบบบ้านจาก Home2Build


สั่งซื้อแบบบ้านสำเร็จรูปโดยไม่มีการปรับแก้ไขแบบ

วิธีที่ 1 ชำระเงินโดยโอนผ่านบัญชีธนาคาร แจ้งการชำระเงินและที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารแบบบ้านสำเร็จรูป

วิธีที่ 2 ชำระเงินและรับเอกสารแบบบ้านสำเร็จรูป ผ่านทางพัสดุเก็บเงินปลายทาง 

วิธีที่ 3 รับเอกสารแบบบ้านสำเร็จรูปด้วยตนเอง ที่ Home2Build


สั่งซื้อแบบบ้านสำเร็จรูปโดยมีการขอปรับแก้ไขแบบ หรือออกแบบบ้านใหม่ 

แบ่งการชำระเงินเป็น 2 งวด คือ

งวดที่ 1 : ชำระ 50% เมื่อยืนยันการสั่งซื้อแบบบ้านพร้อมแจ้งรายการที่ต้องการปรับแก้ หรือรายละเอียดสำหรับการออกแบบบ้านใหม่

งวดที่ 2 : ชำระ 50% ส่วนที่เหลือ เมื่อแบบบ้านแล้วเสร็จ

วิธีการชำระเงิน

ธ.กสิกรไทย     : ชื่อบัญชี นายปิติพงษ์ ปาณิกบุตร บัญชีออมทรัพย์ สาขาบางกระบือ เลขที่ 007-2-57549-0

ธ.ไทยพาณิชย์  : ชื่อบัญชี นายปิติพงษ์ ปาณิกบุตร บัญชีออมทรัพย์ สาขาย่อยเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ เลขที่ 365-2-03225-7

ธ.กรุงเทพ        : ชื่อบัญชี นายปิติพงษ์ ปาณิกบุตร บัญชีออมทรัพย์ สาขาถนนรัตนาธิเบศร์ เลขที่ 058-0-33957-0

ช่องทางการติดต่อ Home2Build เพื่อสอบถาม ปรึกษา สั่งซื้อ หรือแจ้งการชำระเงิน

โทร. 02-969-4551, 080-777-8917, หรือ 087-073-8063

e-mail : home2build@hotmail.com

หรือสอบถามผ่านหน้าเว็บบอร์ดโดยการตั้งกระทู้ 


เอกสารแบบบ้านสำเร็จรูปที่จะได้รับ 

  1. แบบพิมพ์เขียวจำนวน 5 ชุด 
  2. รายการคำนวณโครงสร้างจำนวน 1 ชุด 
  3. แบบฟอร์มยื่นขออนุญาตปลูกสร้าง ข.1 
  4. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (รับรองแบบที่ทำการยื่นขออนุญาต) 
  5. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (รับรองแบบที่ทำการยื่นขออนุญาต) 
  6. สำเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม (กส.) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 


-ขอบคุณครับ-